020 761 3750 info@suomisolutions.fi

REKISTERINPITÄJÄ

Suomi Solutions (Y-tunnus: 1807326-7)

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Niko Partanen
Puhelin 020 761 3750
hallinto@suomisolutions.fi

REKISTERIN NIMI

Suomi Solutions:n asiakasrekisteri (verkkokauppa & laskutusjärjestelmä)

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Suomi Solutions:n asiakkaaksi, ostanut tuotteita, hänelle lähetetään tarjouskirjeitä ja/tai osallistuu Suomi Solutions:n järjestämään tilaisuuteen.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Suomi Solutions:n asiakkaiden laskuttaminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Suomi Solutions:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Suomi Solutions:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Kaupunki
  • Postinumero
  • Puhelinnumero
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista
  • Mahdollinen yrityksen nimi
  • Mahdollinen verkkolaskuosoite

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Suomi Solutions:n käytössä, paitsi käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet vastuut tai muut vastaavat velvollisuudet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Suomi Solutions:n verkkokaupan tai laskutusjärjestelmän korkeimman tason tunnuksia, , jotka muodostuu käyttäjätunnus ja salasanaparista. Verkkokauppa sekä laskutusjärjestelmä sijaitsevat pilvipalveluissa , jotka ovat korkean tason tietoturvaa noudattavia palveleuita. Kaikki liikennöinti tapahtuu aina suojatussa yhteydessä.